Hur får man bygga?

För området finns tydliga beskrivningar i gestaltningsprogram och detaljplan om hur man får bygga på tomten och exempel på lämpliga hustyper och storlekar allt i syfte att ge ett enhetligt och attraktivt område med bibehållen Tällbergs karaktär.

Det finns flera insatta och kunniga arkitekter och husföretag som ger vägledning och man kan välja egna lösningar eller köpa ett paket helt eller i olika delar i samråd med  husleverantörer.

Maximala byggnads volymer illustreras i principskisser i gestaltningsprogrammet mm.

För mer information kontakta gärna projektledare Anders Sandberg 070-5939394

Se Planhandlingar i pdf och ladda ner.

Klicka för större bilder